RHEINZINK

RHEINZINK Çatı Cephe ve Yağmur İndirme Sistemleri

RHEINZINK

Çatı Sistemleri

Çatı ve Cephe Kaplamaları
Kaliteli görünümü,mükemmel esnekliği ve farklı uygulama olanakları ile RHEINZINK, çatı ve cephe kaplamaları için ideal bir malzemedir ve her proje için uygun bir çözüm sunmaktadır. Ekonomik özel- liklerinin yanı sıra sağladığı estetik avantajlar, bu doğal malzemeyi mimari tasarımlar- da özel kılmaktadır..

Yağmur İniş Sistemleri

Yağmur İndirme Sistemi
RHEINZINK-Yağmur İndir- me Sistemi, yapı sektörünün özel ihtiyaçları için geliştiril- miştir. İniş borularını, oluk- ları, bağlantı elemanlarını içeren bu sistem farklı boyut- larda 500 parçanın üzerin- de eleman içermektedir. Avrupa’nın en çok satılan sistemi olan RHEINZINK- Yağmur İndirme Sistemi, inovatif teknolojisi, kolay kurulumu ve münferit uygu- lamalarda sunduğu estetik ile etkileyicidir.

Cephe Sistemleri

Çatı ve Cephe Kaplamaları
Kaliteli görünümü,mükemmel esnekliği ve farklı uygulama olanakları ile RHEINZINK, çatı ve cephe kaplamaları için ideal bir malzemedir ve her proje için uygun bir çözüm sunmaktadır. Ekonomik özel- liklerinin yanı sıra sağladığı estetik avantajlar, bu doğal malzemeyi mimari tasarımlar- da özel kılmaktadır.